Horisont Netværk

Horisont netværk banner

Horisont Netværk

Horisont Erhvervsnetværk afholder netværksmøder 10-11 gange årligt, hvor værtsskabet skifter, således at deltagerne kommer rundt til de forskellige deltagende virksomheder. Virksomheder vælger selv hvem de ønsker der kan deltage.

Møder afholdes typisk som morgenmøder af 2 timers varighed med ekstern facilitator. Specifikke opgaver, gruppeudfordringer, foredrag og præsentationer indgår i programmet. Det er altså faste møder med højt fagligt indhold.

Deltagerne er primært beslutningstagere. Målet med disse netværk er, at deltagerne skal udvikle deres forretning. Det vil sige finde nye kunder, nye samarbejdspartnere og nye leverandører, men også fagligt og i forhold til generel forretningsudvikling. Det er styrkelse af netværk og erfaringsudveksling mellem virksomhedsledere på tværs af brancher så der opnås erhvervsfagligt udbytte.

Netværksmøder:

Dato
Onsdag d. 12/6
Torsdag d. 15/8
Tirsdag d. 10/9
Onsdag d. 8/10
Torsdag d. 14/11
Tirsdag d. 10/12
Torsdag d. 6/2
Tirsdag d. 11/3
Onsdag d. 9/4
Torsdag d. 15/5
Torsdag d. 17/6